شناکردن سواری ماشین خیابان انتظامی

شناکردن: سواری ماشین خیابان انتظامی اخبار حوادث

گت بلاگز بازار خودرو تاثیر تهدیدهای ترامپ بر قراردادهای خارجی صنعت ماشین

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه پژو، غرامت قرارداد قبلی خود را به کشور عزیزمان ایران پرداخت، گفت: هنوز تغییری در واکنش‌ها خارجی ها ندیده ایم.&nb

تاثیر تهدیدهای ترامپ بر قراردادهای خارجی صنعت ماشین

تاثیر تهدیدهای ترامپ بر قراردادهای خارجی صنعت خودرو

عبارات مهم : ایران

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه پژو، غرامت قرارداد قبلی خود را به کشور عزیزمان ایران پرداخت، گفت: هنوز تغییری در واکنش‌ها خارجی ها ندیده ایم.

محسن صالحی نیا در گفتگو با مهر از پرداخت غرامت شرکت پژو به کشور عزیزمان ایران بابت قطع همکاری یکطرفه در دوران تحریم خبر داد و گفت: بخشی از غرامت پژو به کشور عزیزمان ایران در قالب ارسال قطعات و بخشی دیگر به صورت آموزش کارکنان هزینه شده است است و همین غرامت ها در قراردادهای تازه خودروسازان ایرانی با اروپایی ها هم دیده شده است است.

تاثیر تهدیدهای ترامپ بر قراردادهای خارجی صنعت ماشین

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: حدود هشت بند بابت اخذ غرامت از شرکت پژو در قرارداد تازه گنجانده شده است بود؛ به این معنا که پرداخت این غرامت بخشی از قرارداد جدیدی بود که این خودروساز فرانسوی، در دوره تازه همکاری با کشور عزیزمان ایران منعقد کرده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تهدیدهای ترامپ به تحریم مجدد ایران، خارجی ها را از ادامه همکاری با کشور عزیزمان ایران منصرف یا سست نکرده هست، تصریح کرد: اصلا از حالا نمی خواهیم این تصور را داشته باشیم که خارجی ها از ادامه همکاری با کشور عزیزمان ایران سر باز می زنند؛ به خصوص اینکه یک قرارداد برد-برد منعقد شده است و ظن من بر این است که خدشه ای به این قراردادها وارد نشود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه پژو، غرامت قرارداد قبلی خود را به کشور عزیزمان ایران پرداخت، گفت: هنوز تغییری در واکنش‌ها خارجی ها ندیده ایم.&nb

به گفته صالحی نیا، حتما به استمرار این قراردادها خوشبین هستم که در صورت ادامه یافتن سختگیری های آمریکا، باز هم قرارداد ادامه می یابد.

وی اظهار داشت: تا این لحظه هیچگونه آثاری که حتی شواهد جزئی مبنی بر تردید آنها در ادامه همکاری را نشان دهد، مشاهده نمی شود. به هر حال این تهدیدها ظرف چندهفته گذشته مطرح شده است هست؛ ولی عزم خودروسازان خارجی جهت استمرار تمکاری با کشور عزیزمان ایران جدی است و البته در قراردادهای جدیدی که منعقد شده، همه شرایط آینده نگری شده است است و حتی بحث غرامت هم دیده شده؛ البته هیچ آثار و نشانه ای مبنی بر اینکه آنها نخواهند با کشور عزیزمان ایران همکاری کنند، دیده نمی شود.

معاون وزیر صنعت ادامه داد: همه ترم های قراردادی، عنوان غرامت و انصراف را لحاظ می کنند؛ یعنی اگر طرفین به هر دلیلی نتوانند به تعهدات خود عمل کنند، باید غرامت طرف برابر را بدهند.

تاثیر تهدیدهای ترامپ بر قراردادهای خارجی صنعت ماشین

واژه های کلیدی: ایران | خارجی | همکاری | ایرانی | قرارداد | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs