شناکردن سواری ماشین خیابان انتظامی

شناکردن: سواری ماشین خیابان انتظامی اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی ترساندن واقعی جهت امنیت و توسعه منطقه، مداخلات آمریکا در امور کشورهاست / قاسمی

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد : مقامات آمریکایی ، سیاست‌های مستقل، روشنگرانه و توام با عزت و تدبیر جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در قبال تحولات منطقه‌ای

ترساندن واقعی جهت امنیت و توسعه منطقه، مداخلات آمریکا در امور کشورهاست / قاسمی

قاسمی: ترساندن واقعی جهت امنیت و توسعه منطقه، مداخلات آمریکا در امور کشورهاست

عبارات مهم : امنیت

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد : مقامات آمریکایی ، سیاست های مستقل، روشنگرانه و توام با عزت و تدبیر جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در قبال تحولات منطقه ای و بین المللی را تهدیدی در برابر سیاست های مداخله جویانه و کاسب کارانه خود می دانند.

به گزارش ایسنا ، بهرام قاسمی در تصویر العمل به بیانات روز گذشته «هیثر نوئرت» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: متهم کردن کشور عزیزمان ایران به نقض روح برجام در حالی صورت می گیرد که دولت آمریکا در دو سال گذشته همواره با اقدامات، تصمیمات و سیاست های تنش زای خود، علی رغم تعهداتش در چارچوب برجام، مبنی بر اجرای آن براساس «حسن نیت» و اجرای «موفقیت آمیز» آن، اقدام کرده و به صورت مستقیم و غیرمستقیم کوشیده است در راه انتفاع جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران از منافع و مزایای برجام سنگ اندازی و مانع تراشی کند؛ جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران بارها این رفتارهای دولت آمریکا را در کمیسیون یکسان برجام مطرح کرده است.

ترساندن واقعی جهت امنیت و توسعه منطقه، مداخلات آمریکا در امور کشورهاست / قاسمی

سخنگوی وزارت امور خارجه با رد اتهام بی ثبات سازی منطقه به وسیله کشورمان، این ادعا را پوچ و بی اساس خواند و گفت: کشور عزیزمان ایران قدیمی ترین و تاریخی ترین کشور منطقه است و تاریخ چند هزار ساله این منطقه با نام کشور عزیزمان ایران عجین شده است است و به علت همین پیوستگی و تعلق فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی، همواره صلح و ثبات و امنیت منطقه را صلح و ثبات و امنیت خودمان دانسته ایم و بر این باوریم که توسعه و رفاه ملت های مسلمان تنها از طریق برقراری آرامش و امنیت و بدون دخالت قدرت های فرامنطقه ای، قابل تحقق هست. جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران مسلما زیاد از کشوری مانند آمریکا که از هزاران کیلومتر دورتر ، تلاش در مداخله و ناامن کردن و تاثیرگذاری بر معادلات منطقه ای مطابق با منافع و اهداف راهبردی خود دارد، دغدغه امنیت و ثبات منطقه خود را دارد و جهت آن نیز تلاش های بسیاری کرده است.

قاسمی در آخر افزود: جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران تمامی برنامه های نظامی خود را با ماهیت دفاعی و بازدارندگی طراحی کرده و هرگز به توانمندی های خود، به عنوان تهدیدی علیه هیچ کشوری نگاه نکرده هست؛ مقامات آمریکایی سیاست های مستقل، روشنگرانه و توام با عزت و تدبیر جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در قبال تحولات منطقه ای و بین المللی را تهدیدی در برابر سیاست های مداخله جویانه، کاسب کارانه و تحقیرکننده خود می دانند. به اعتقاد جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران ترساندن جدی و واقعی جهت امنیت، ثبات و توسعه منطقه ما مداخلات آمریکا در امور کشورها به منظور بی ثبات سازی و ناامنی با اهداف خاص است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد : مقامات آمریکایی ، سیاست‌های مستقل، روشنگرانه و توام با عزت و تدبیر جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در قبال تحولات منطقه‌ای

واژه های کلیدی: امنیت | ایران | سیاست | اسلامی | آمریکا | مقامات آمریکا | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs