شناکردن سواری ماشین خیابان انتظامی

شناکردن: سواری ماشین خیابان انتظامی اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی بعضی فکر می کنند افتتاح چراغ لامپ است که ما بزنیم افتتاح شود / روحانی

امروز، روز بزرگی جهت همه ماست. روز پاسدار، روز ملی خلیج فارس و روز افتخار شروع خودکفایی کشور در بنزین است. 

بعضی فکر می کنند افتتاح چراغ لامپ است که ما بزنیم افتتاح شود / روحانی

روحانی: بعضی فکر می کنند افتتاح چراغ لامپ است که ما بزنیم افتتاح شود

عبارات مهم : ایران

روحانی: بعضی فکر می کنند افتتاح چراغ لامپ است که ما بزنیم افتتاح شود؛ تکمیل این طرح ها چهار سال وقت برده / به خاطر دلواپس ها یک روز هم صبر نمی کنیم

امروز، روز بزرگی جهت همه ماست. روز پاسدار، روز ملی خلیج فارس و روز افتخار شروع خودکفایی کشور در بنزین هست.

حسن روحانی در جمع مردم هرمزگان صحبت کرد.

بعضی فکر می کنند افتتاح چراغ لامپ است که ما بزنیم افتتاح شود / روحانی

به گزارش گزینش ؛ گزیده صحبت روحانی در جمع مردم هرمزگان در زیر می آید:

امروز، روز بزرگی جهت همه ماست. روز پاسدار، روز ملی خلیج فارس و روز افتخار شروع خودکفایی کشور در بنزین است.

امروز، روز بزرگی جهت همه ماست. روز پاسدار، روز ملی خلیج فارس و روز افتخار شروع خودکفایی کشور در بنزین است. 

شعار مردم «ابوالفضل علمدار، روحانی را نگه دار»

روحانی: انشاالله ابوالفضل علمدار نگهدار کشور عزیزمان ایران عزیز باشد.

اینجا بندر ایستادگی هاست. اینجا بندری است که همواره نگهبان دروازه کشور عزیزمان ایران در تنگه هرمز بوده. شما مردم غیوری هستید که هروقت به این شهر آمدم، نشاط و صمیمیت و ایستادگی و مردانگی را در این استان و این شهرستان مشاهده کردم.

بعضی فکر می کنند افتتاح چراغ لامپ است که ما بزنیم افتتاح شود / روحانی

ما با هم در خرداد 92 پیمان بستیم. پیمان بستیم جهت آزادی کشور عزیزمان ایران عزیزمان.

پیمان بستیم جهت اینکه دست به دست هم بدهیم و اموال کشور عزیزمان ایران را در جای جای دنیا که توقیف شده است بود آزاد کنیم و به کشور عزیزمان ایران برگردانیم.

امروز، روز بزرگی جهت همه ماست. روز پاسدار، روز ملی خلیج فارس و روز افتخار شروع خودکفایی کشور در بنزین است. 

امروز پالایشگاه ستاره خلیج فارس افتتاح خواهد شد. تجهیزات این پالایشگاه در کشورهای دیگر توقیف شده است بود و اگر برجام نبود هیچگاه راه اندازی نمیشد.

آنهایی که می گویند آثار برجام را ندیده ایم، امروز به پالایشگاه ستاره خلیج فارس بیایند.

بعضی فکر می کنند افتتاح چراغ لامپ است که ما بزنیم افتتاح شود / روحانی

شعار مردم: روحانی دوستت داریم

بعد از برجام آنهایی که می گویند آثار برجام را ندیده ایم امروز به این پالایشگاه بیایند و ببینند که همه تجهیزات خریداری شده است نه تنها به کشور عزیزمان ایران آمده بلکه راه اندازی هم شده است است.

این توصیه را توجه کنید که قبل از برجام اگر تجهیزاتی را می خریدیم و می آوردیم اگر خراب می شد و کار نمی کرد به گردن خودمان می افتاد ولی امروز سازندگان آن بالای سر کار هستند تا آن را به تحویل بدهند عهد ما در خرداد این بود که اموال کشور عزیزمان ایران را حراست کنیم.

بعضی می گویند آیا این هفته ها همه اش افتتاح می شود فکر می کنند افتتاح چراغ لامپ است که ما بزنیم افتتاح شود .چهار سال وقت برده. در این مدت هر طرحی که تکمیل شود به خاطر دلواپس ها یک روز صبر نمی کنیم و آن را افتتاح می کنیم الان دیدیم دلواپس ها علاوه بر برجام جهت افتتاح هم دلواپس می شوند.

واژه های کلیدی: ایران | حسن روحانی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs