شناکردن سواری ماشین خیابان انتظامی

شناکردن: سواری ماشین خیابان انتظامی اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی به شما رای دادیم که …

برخی از اعضای دولت دوازدهم فکر می‌کنند کار جهت روحانی تازه شروع شده است است و فراموش کرده‌اند روحانی وارد سال پنجم ریاست خود شده است است. 

به شما رای دادیم که ...

به شما رای دادیم که …

عبارات مهم : ایران

برخی از اعضای دولت دوازدهم فکر می کنند کار جهت روحانی تازه شروع شده است است و فراموش کرده اند روحانی وارد سال پنجم ریاست خود شده است هست.

چندی پیش در اینترنت کمپینی ایجاد شد به عنوان « پشیمانم» در این کمپین رای دهندگان به رییس جمهور اعلام کردند که از رای دادن به حسن روحانی پشیمان هستند و کاش در انتخابات شرکت نمی کردند. در این میان عده ای هم گفتند که کاش به رقیب روحانی رای می دادیم.

محمد باقر نوبخت سخنگوی قوه مجریه در تصویر العمل به این کمپین گفت «اینهایی که گفتند ما پشیمان هستیم کی رای داده اند که حالا پشیمان هستند.»

به شما رای دادیم که …

در مشهد و بعضی از شهرهای ایران، عده ای از مردم در اعتراض به شرایط اقتصادی کشور و گرانی به خیابان آمدند و اعتراض کردند. اعتراضی که در بخشی از شهرها به حاشیه هم کشیده شد.

اسحاق جهانگیری معاون اول دولت در تصویر العمل به این اعتراض ها گفت:« پرسشها اقتصادی را بهانه کرده اند که به نظر می آید پشت این قضیه مسئله دیگری باشد که حتماً باید شناسایی شود. کسانی که بانی این قضایا در کشور هستند دود آن به چشم خودشان خواهد رفت؛ آنها فکر می کنند که با این کار به دولت آسیب می زنند.»

برخی از اعضای دولت دوازدهم فکر می‌کنند کار جهت روحانی تازه شروع شده است است و فراموش کرده‌اند روحانی وارد سال پنجم ریاست خود شده است است. 

واکنش دو عضو مهم دولت روحانی به اتفاقات اخیر نشان می دهد که انگار دولتی ها در باد رای 23 میلیونی مردم در اردیبهشت 96 خوابیده اند و تصور می کنند با این رای چشمگیر دیگر نباید کسی به دولت اعتراض کند.

به نظر می رسد دولتمردان فراموش کرده اند ما در خرداد92 و اردیبهشت 96 به این علت به روحانی رای دادیم که ادبیات حاکم بر کشور عزیزمان ایران را عوض کردن دهد. ما به روحانی رای دادیم تا دیگر شاهد ادبیات توطئه نباشیم. متاسفانه گویا بازهم دچار این توهم شده است ایم.

آیا چون به حسن روحانی رای داده ایم حق اعتراض نداریم؟ فردی به روحانی رای داده است و حالا پشیمان است و فکر می کند رییس جمهور نمی تواند به وعده های خود عمل کند. آیا باید به او تاخت و گفت تو اصلا کی رای داده ای و او را تحقیر کرد؟

به شما رای دادیم که …

مردم به گرانی های اخیر اعتراض دارند باید به آنها گفت که پرسشها اقتصادی را بهانه کرده اند. آیا به جای شنیدن حرف این مردم سریع می خواهید بگویید کار رقبای شماست.

ما به روحانی رای دادیم که شاهد این ادبیات نباشیم. اگر این سخنان از زبان شما خارج شود بعد چه فرقی میان دولت روحانی و دولت احمدی نژاد وجود دارد.

برخی از اعضای دولت دوازدهم فکر می‌کنند کار جهت روحانی تازه شروع شده است است و فراموش کرده‌اند روحانی وارد سال پنجم ریاست خود شده است است. 

برخی از اعضای دولت دوازدهم فکر می کنند کار جهت روحانی تازه شروع شده است است و فراموش کرده اند روحانی وارد سال پنجم ریاست خود شده است است.مردم هنگامی که اعتراض می کنند به یک روند 4 ساله اعتراض می کنند نه 7، 8 ماه.

فرض کنیم بعضی از این اعتراض ها هم کار رقبای دولت هست. این نشان می دهد که اوضاع اقتصادی کشور مناسب نیست که عده ای توانسته اند در این فضا موج سواری کنند.

به شما رای دادیم که …

بهتر است بعضی از اعضای دولت ادبیات خود را عوض کردن دهند و فکر نکنند پشت هر اعتراضی دست پنهانی نهفته است.

مردم دوست دارند زندگی آرام و بدون دغدغه ای داشته باشند. بهتر است به جای متهم کردن آنها به رای ندادن کاری کنیم راحت زندگی کنند.

مردم در دولت های نهم و دهم حق اعتراض نداشتند ولی الان می توانند اعتراض کنند. باید این اتفاق را به فال نیک بگریم و از آن استقبال کنیم نه آنکه به آن بتازیم.

لطفا به این نوع حرف زدن آخر دهید. دود این ادبیات شاید امروز نه ولی قطعا در انتخابات مجلس یازدهم و انتخابات ریاست جمهوری 1400 به چشم اصلاح طلبان اعتدال گرایان خواهد رفت.

عصر ایران/مصطفی داننده

واژه های کلیدی: ایران | اعتراض | پشیمان | اعتراض | اقتصادی | انتخابات | حسن روحانی | دولت روحانی | رقیب روحانی | شهرهای ایران | انتخابات مجلس

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs