شناکردن سواری ماشین خیابان انتظامی

شناکردن: سواری ماشین خیابان انتظامی اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی نرخ تورم فروردین ۸.۱ درصد شد

بر اساس اعلام مرکز آمار قیمت تورم در فروردین ماه ١٣٩٧ به ٨,١ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٨.٢ درصد) ٠.١ واحد درصد کم کردن نشان می دهد.

نرخ تورم فروردین ۸.۱ درصد شد

نرخ تورم فروردین ۸.۱ درصد شد

عبارات مهم : خوراکی

بر اساس اعلام مرکز آمار قیمت تورم در فروردین ماه ١٣٩٧ به ٨,١ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٨.٢ درصد) ٠.١ واحد درصد کم کردن نشان می دهد.

به گزارش گروه تحریریه سایت به نقل از مرکز آمار ایران، در فروردین ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ١١٢,٩ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٣ درصد زیاد کردن نشان می دهد. در این ماه خانوارهای کشور به طور میانگین ٧.٠ درصد زیاد از فروردین ١٣٩٦ جهت خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (٧.٢ درصد) ٠.٢ واحد درصد کم کردن یافته هست. قیمت تورم در فروردین ماه ١٣٩٧ به ٨.١ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٨.٢ درصد) ٠.١ واحد درصد کم کردن نشان می دهد.

نرخ تورم فروردین ۸.۱ درصد شد

شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٢,٣ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ٠.٩ درصد زیاد کردن نشان می دهد. قیمت تورم دوازده ماهه در فروردین ماه ١٣٩٧ جهت این دو گروه به ترتیب ١١.٢ و ٦.٩ درصد می باشد.

خانوارهای شهری کشور

شاخص قیمت کل جهت خانوارهای شهری کشور در فروردین ماه ١٣٩٧ به عدد ١١٢,٩ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٣ درصد زیاد کردن نشان می دهد. درصد عوض کردن شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٧.٣ درصد و قیمت تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری جهت این دسته از خانوارها ٨.٠ درصد می باشد.

بر اساس اعلام مرکز آمار قیمت تورم در فروردین ماه ١٣٩٧ به ٨,١ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٨.٢ درصد) ٠.١ واحد درصد کم کردن نشان می دهد.

خانوارهای روستایی کشور

شاخص قیمت کل جهت خانوارهای روستایی کشور در فروردین ماه ١٣٩٧ به عدد ١١٢,٩ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٣ درصد زیاد کردن نشان می دهد. درصد عوض کردن شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٥.٤ درصد و قیمت تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری جهت این دسته از خانوارها ٨.٣ درصد می باشد.

تغییرات قیمت ها در ماه جاری

در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین زیاد کردن قیمت ها نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام گوجه فرنگی، مرغ ماشینی و انواع برنج خارجی می باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» اقلام طلای ١٨ عیار و لوازم و تجهیزات کامپیوتر بیشترین زیاد کردن قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

نرخ تورم فروردین ۸.۱ درصد شد

در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین کم کردن قیمت ها نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام تخم مرغ ماشینی و پیاز می باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» کم کردن قیمت محسوسی وجود نداشته است.

دهک های هزینه ای کل کشور

بر اساس اعلام مرکز آمار قیمت تورم در فروردین ماه ١٣٩٧ به ٨,١ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٨.٢ درصد) ٠.١ واحد درصد کم کردن نشان می دهد.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ١٣٩٧ جهت دهک های متفاوت هزینه ای به طور نزولی از ٨,٥ درصد جهت دهک اول به ٧.٧ درصد جهت دهک دهم کم کردن یافته است.

واژه های کلیدی: خوراکی | دخانیات | فروردین | دخانیات | خوراکی ها | فروردین ماه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs