شناکردن سواری ماشین خیابان انتظامی

شناکردن: سواری ماشین خیابان انتظامی اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اجتماعی وجود 35 هزار کودک بی‌هویت در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ، پیش فروش نوزاد از سوی مادران معتاد

کودک فروشی یکی از این آسیب ها است که حتی دیده شده است که مادران به علت اعتیاد نوزادان خود را در قبال مبلغی اندک پیش از تولد پیش فروش می کنند. 

وجود 35 هزار کودک بی‌هویت در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ، پیش فروش نوزاد از سوی مادران معتاد

پیش فروش نوزاد از سوی مادران معتاد/ وجود 35 هزار کودک بی هویت در استان تهران

عبارات مهم : معتاد

کودک فروشی یکی از این آسیب ها است که حتی دیده شده است که مادران به علت اعتیاد نوزادان خود را در قبال مبلغی اندک پیش از تولد پیش فروش می کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان وجود ۳۵ هزار کودک بی هویت در استان تهران، گفت: معضل خرید و فروش کودکان و نوزادان کم کردن یافته ولی برطرف نشده است.

به گزارش فارس، سلمان خدادادی با بیان اینکه نوزاد معتاد از مادران معتاد و کارتن خواب متولد می شوند، گفت: والدین به علت فقر و عدم آگاهی به مواظبت های پزشکی توجه ندارند و نوزاد معتاد متولد می شود.

وجود 35 هزار کودک بی‌هویت در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ، پیش فروش نوزاد از سوی مادران معتاد

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی، افزود: کودکان در کنار پدر و مادر معتاد؛ معتاد می شوند و آسیب های زیادی کودکان دارای والدین معتاد را ترساندن می کند که کودک فروشی یکی از این آسیب ها است که حتی دیده شده است که مادران به علت اعتیاد نوزادان خود را در قبال مبلغی اندک پیش از تولد پیش فروش می کنند.

وی با بیان اینکه سودجویان و مافیای خرید و فروش کودکان و نوزادان از آنها در مسیر تکدی گری و خرید و فروش مواد مخدر استفاده می کنند، تصریح کرد: متاسفانه شاهد تکدی گری دختران 12 یا 13 هستیم که در آغوش آنها نوزادانی قرار گرفته که مافیا آنها را جهت جلب توجه و سوء استفاده از احساسات مردم از مادران معتاد خریداری و در این مسیر استفاده می کنند.

کودک فروشی یکی از این آسیب ها است که حتی دیده شده است که مادران به علت اعتیاد نوزادان خود را در قبال مبلغی اندک پیش از تولد پیش فروش می کنند. 

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه معضل خرید و فروش کودکان و نوزادان کم کردن یافته ولی برطرف نشده هست، تصریح کرد: متاسفانه نگاه دولت به آسیب های اجتماعی در برنامه ششم بسیار کمرنگ بود ولی مجلس 31 ماده به مواد برنامه ششم تنها در حوزه آسیب های اجتماعی اضافه کرد که یکی از جدول ها شماره 4 است که در آن آسیب های اجتماعی تشریح شده است و به دولت وظیفه شده است تا آخر برنامه ششم اقداماتی در جهت کنترل آسیب ها انجام دهد.

خدادادی افزود: یکی از تکالیف دولت این است که کودکان کار در معرض آسیب را ساماندهی کند.

90 درصد خانواده کودکان کار توان نگهداری از آنها را ندارند

وجود 35 هزار کودک بی‌هویت در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ، پیش فروش نوزاد از سوی مادران معتاد

نماینده مردم ملکان در مجلس دهم با بیان اینکه 90 درصد خانواده کودکان کار توان نگهداری از آنها را ندارند، تصریح کرد: اغلب این کودکان ترک تحصیل کرده و جهت تامین معیشت خانواده راهی خیابان ها، مراکز بازیافت زباله و کوره پزخانه می شوند؛ البته اوضاع کودکان خیابانی بسیار بدتر و فجیع تر از کودکان کار است لیکن کودکان خیابانی تحت سلطه و سوء استفاده مافیا قرار دارند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، افزود: کمیته امداد و شرکت بهزیستی جهت نخستین بار در سال 97 برنامه هایی را جهت تحت پوشش قرار دادن اغلب خانواده هایی که فرزندان آنها ( کودکان کار ) در معرض اعتیاد قرار دارند در دستور کار قرار داده است.

کودک فروشی یکی از این آسیب ها است که حتی دیده شده است که مادران به علت اعتیاد نوزادان خود را در قبال مبلغی اندک پیش از تولد پیش فروش می کنند. 

وی ادامه داد: وزارت تعاون، بهزیستی و کمیته امداد کارها مناسبی جهت حمایت از کودکان کار انجام داده و امورات آنها را پیگیری می کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه کودکان بی شناسنامه و بی هویت تنها از طریق روابط غیراخلاقی و نامشروع به دنیا نمی آیند، گفت: بسیاری از این کودکان پدر و مادر داشته ولی از سر فقر و نداری و عدم توانایی در نگهداری سر راه گذاشته می شوند.

وجود 35 هزار کودک بی‌هویت در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ، پیش فروش نوزاد از سوی مادران معتاد

خدادادی افزود: بسیاری از این کودکان به وسیله خانواده ها شناسایی شده است و به طور مداوم اطلاعاتی از زندگی آنها را کسب می کنند.

نماینده مردم ملکان در مجلس دهم، ادامه داد: شعبه ای در قوه قضائیه پرونده هایی تشکیل شده است است که والدین بعضی از این کودکان مدارکی را جهت نگهداری از کودکان ارائه می کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در مورد بعضی اظهارنظرها مبنی بر اینکه کودکان معتاد به علت نداشتن شناسنامه و اوراق هویتی دفترچه سلامت ندارند و هزینه درمان آنها اوج هست، افزود: به صورت جدی می طلبد وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی همکاری مناسبی را جهت پرداخت هزینه درمان این کودکان داشته باشند.

وی ادامه داد: کودکان بی هویت به چند دسته تقسیم می شوند بعضی از مادرانی متولد می شوند که از سر فقر و نداری کودک خود را سر راه می گذارند، بعضی دیگر حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و بعضی دیگر نیز حاصل کارتن خوابی است که پدرشان مشخص نیست.

نماینده مردم ملکان در مجلس دهم، با بیان وجود 35 هزار کودک بی هویت در استان تهران، گفت: این تعداد حاصل ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی هست؛ البته مسئله تحصیل این کودکان مورد توجه قرار گرفته ولی متاسفانه پرسشها حوزه درمان آنها هنوز حل نشده است و نیاز است دولت، وزارت کشور و وزارت بهداشت جهت حمایت از این کودکان باید تمهیدات مورد نیاز را اتخاذ کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، افزود: بی هویتی تنها مختص کشور عزیزمان ایران نیست و این عنوان در اغلب کشورها وجود دارد البته جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در حمایت از اتباع توفقیات زیادی دارد.

واژه های کلیدی: معتاد | اسلامی | کودکان | نوزادان | خانواده | آسیب های اجتماعی | مجلس شورای اسلامی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs