شناکردن سواری ماشین خیابان انتظامی

شناکردن: سواری ماشین خیابان انتظامی اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اجتماعی ٧ هزار ساختمان ناايمن در پایتخت کشور عزیزمان ایران

ديروز و در ماه‌هاي آخر عمر شوراي چهارم اعضاي كميسيون سلامت شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در جمع خبرنگاران حاضر شدند تا ضمن ارايه گزارشي از عملكرد اين كميس

٧ هزار ساختمان ناايمن در پایتخت کشور عزیزمان ایران

٧ هزار ساختمان ناايمن در تهران

عبارات مهم : ایران

ديروز و در ماه هاي آخر عمر شوراي چهارم اعضاي كميسيون سلامت شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در جمع خبرنگاران حاضر شدند تا ضمن ارايه گزارشي از عملكرد اين كميسيون؛ به سوالات نمايندگان رسانه ها پاسخ دهند. يكي از مباحث مطرح شده است در اين جلسه عنوان سلامت آب شرب تهراني ها بود؛ موضوعي كه مدت ها به وسیله رييس اين كميسيون دنبال مي شد.

به گزارش اعتماد، ديروز رحمت الله حافظي با اشاره به سلامت آب شرب پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: در سال ۹۴ تذكراتي را در اين زمينه ارايه كرديم و به دستگاه ها و شرکت هاي مربوطه هشدار داديم كه البته آن وقت مورد تكذيب قرار گرفت، ولی ما ايستادگي كرديم و در نهايت در سال ۹۵ اين تهديد جدي شهروندان مرتفع شد.

٧ هزار ساختمان ناايمن در پایتخت کشور عزیزمان ایران

وي با انتقاد از جابه جايي برخي مصوبات و عدم اجراي آنها از سوي مديريت شهري و همچنين ناايمن بودن خط هفت مترو و تذكرات پي در پي در اين زمينه اظهاركرد: ما نمايندگان مردم هستيم و پرسش حق هر نماينده اي است و مسوول نيز بايد جواب قانع كننده اي را براي مباحث متفاوت داشته باشد. يكي ديگر از موضوعاتي كه در كميسيون سلامت و به ويژه كميته ايمني مورد پيگيري و بررسي قرار گرفت، شناسايي ساختمان هاي ناايمن در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بود كه در ادامه ۷ هزار ساختمان كه از لحاظ ايمني پرخطر، كم خطر و ميانه خطر بودند شناسايي شدند.

وي اضافه كرد: با شناسايي ساختمان هاي ناايمن، مكاتبات مورد نیاز با دستگاه هاي دولتي و خصوصي شروع شد و موارد ناايمن به آنها تذكر داده و از آنها خواسته شد كه به موارد اشاره شده است رسيدگي كنند.

ديروز و در ماه‌هاي آخر عمر شوراي چهارم اعضاي كميسيون سلامت شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در جمع خبرنگاران حاضر شدند تا ضمن ارايه گزارشي از عملكرد اين كميس

رييس كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در ادامه اين نشست خبري با اشاره به آخرين وضعيت سوله هاي بحران در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: در اين زمينه نيز با توجه به گزارشات مبني بر تغيير كاربري برخي سوله هاي مديريت بحران و حتي واگذاري برخي سوله ها به شرکت هاي ديگر مكاتبه اي با شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران صورت گرفته هست، ولی هنوز پاسخي داده نشده هست. وي افزود: ما طبق قانون منتظر پاسخ شهرداري خواهيم بود و بعد از آن تصميم گيري خواهيم كرد.

حافظي در ادامه با اشاره به درگيري خود در جلسه اخير با برخي از مديران و معاون شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: اين درگيري لفظي در ادامه تذكر بنده به ناايمن بودن خط هفت مترو بوده است كه متاسفانه دوستان ما در شهرداري با بنده كه نماينده مردم در شورا هستم، درگير شدند. وي گفت: در اين بازديد قرار بود بنده نيز از كميسيون سلامت حضور پيدا كنم كه متاسفانه حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تغييري را در وقت بازديد لحاظ كرد و اين تغيير را نيز به من اطلاع نداد و دو عضو از شورا از كميسيون حمل و نقل در اين بازديد شركت كردند.

حافظي با تاكيد مجدد بر اينكه همچنان اعتقاد دارد كه خط ۷ مترو ناايمن هست، گفت: اگر شهرداري اصراري بر ايمن بودن اين خط دارد، شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران شخصا ايمن بودن اين خط را تضمين كند.

٧ هزار ساختمان ناايمن در پایتخت کشور عزیزمان ایران

رييس كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري ادامه داد: گزارشي كه بنده از خط ۷ مترو داشته ام گزارشي است كه از مديران سطح بالاي شهرداري بوده و بالطبع افراد كمتري از اين گزارش مطلع هستند، ضمن اينكه گزارش در تاريخ ۲۱ خرداد ۹۶ بوده هست. وي با بيان اينكه ما با هيچ كس دعوا و جنگي نداريم، گفت: دوستان ما در شهرداري اگر اصرار بر ايمن بودن خط ۷ مترو دارند، نقشه تونل ها را بياورند و تك تك هواكش هاي تاسيساتي را به ما نشان دهند تا مشخص شود كه اين ايستگاه با ۷ كيلومتر فاصله با ايستگاه بعدي، آيا ايمن است يا خير.

مديران و معاونان شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران به جاي فرافكني، پاسخ مورد نیاز را به سوالات نمايندگان بدهند. رييس كميسيون سلامت محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در ادامه با انتقاد مجدد از مصوبه برج باغات گفت: با وجود اينكه برخي از اعضا اعتقاد دارند كه اين مصوبه در راستاي حمايت از باغات بوده، ولی بايد گفت با اجراي اين مصوبه بسياري از باغات تخريب شد. رييس كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ادامه داد: ما انتظار داشتيم در مديريت شهري مباحث براق و روشن بيان شود و با مفاسد و رانت خواري ها مبارزه شود. رييس كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ادامه داد: بنده قبل از حضور در شوراي شهر هيچ جلسه و نشستي را با قاليباف نداشته ام و تنها يك بار آن هم در وقت رياست مسجدجامعي جهت پيگيري يك عنوان در دفتر شهردار حاضر شدم و در واقع هيچ شناختي از شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران نداشته ام.

ديروز و در ماه‌هاي آخر عمر شوراي چهارم اعضاي كميسيون سلامت شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در جمع خبرنگاران حاضر شدند تا ضمن ارايه گزارشي از عملكرد اين كميس

وي در ادامه به دلايل انصراف خود از كانديداتوري در پنجمين دوره انتخابات شوراي شهر اشاره كرد و گفت: دلايل متعددي براي اين عنوان داشتم، ولي دليل اصلي كسالت خانواده ام بود كه سه ماه قبل از انتخابات و به واسطه فشارهاي رسانه اي، اين بيماري شدت گرفت.

روايت مسجدجامعي از عضویت حافظي و آباد در انتخابات شورا

عضو شوراي شهر گفت: رييس اصلاحات علاقه زيادي براي عضویت حافظي در انتخابات پنجمين دوره شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران داشت و من اين عنوان را به وي انتقال یافته كردم، ولي حافظي عنوان كرد كه به دلايلي قصد عضویت ندارد. در وقت انتخابات مكرر از آقاي حافظي خواستم براي حضور در انتخابات عضویت كند. او همچنين گفت: « در همان روز ثبت نام، تماسي با زن آباد داشتم كه البته وي پاسخگوي تلفن خود نبود.»

٧ هزار ساختمان ناايمن در پایتخت کشور عزیزمان ایران

همچنين در اين جلسه معصومه آباد، رييس كميته ايمني شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به اينكه در چهار سال گذشته ۲۷ اتفاق در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران داشتيم كه منجر به فوت تعدادي از شهروندان شده است است كه اين موارد به طور ويژه در كميته ايمني مورد بررسي قرار گرفته هست، راجع به فوت يكي از شهروندان (چراغي) در جمهوري گفت: حدود يك ماه پيش نيز به همراه آقاي مسجد جامعي در منزل وي حضور پيدا كرديم و هم اينك نيز در حال پيگيري مطالبات اين خانواده هستيم. وي ادامه داد: درخصوص ناايمني تعدادي از ساختمان ها و بنا ها مكاتبات زيادي با دستگاه هاي متفاوت صورت گرفته است.

شهرداري منهاي شفافيت

رييس كميته محيط زيست شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران يكي ديگر از سخنران هاي ديروز بود كه با تاكيد براينكه شهرداري در عملكردش شفافيت كافي نداشته هست، گفت: متاسفانه شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران در بيان بعضي مباحث و شفافيت آنها امتناع كرده كه از آن جمله مي توان به ميزان بدهي هاي شهرداري به شرکت ها و پيمانكاران و همچنين طلب مجموع مديريت شهري از دولت اشاره كرد.

وي اظهار كرد: بايد ميزان بدهي ها و طلب هاي شهرداري از دستگاه ها، شرکت ها، اشخاص حقيقي و حقوقي و بانك ها مشخص شود؛ ضمن اينكه تا اين عنوان مشخص نشود كار شهردار بعدي براي اداره شهر سخت و سخت هست. رييس كميته محيط زيست شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تصريح كرد: در چهارسال گذشته از حضورم در شورا تذكرات متعددي را در حوزه هاي متفاوت مطرح كردم كه اين موارد تماما مرتبط با مشكلات شهر و شهروندان بوده و هيچ كدام جناح بندي و سياسي نبوده است.

واژه های کلیدی: ایران | سلامت | شهرداري | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs